Va morir el 20 de novembre de 2013 a Alcaudete, Jaén, amb l'edat de setenta-set anys. Després de cinc anys de suportar la greu malaltia del càncer.

Felip va emigrar a Suïssa en els anys seixanta i va treballar en una fàbrica com a pintor de vehicles. L'any 1966 va ingressar al clandestí PCE. A Catalunya va militar al PSUC. Fins a la seva ruptura amb els eurocomunistes, moment en què va passar al PCC i després al PCPC. A Santa Coloma va ser sempre un militant comunista actiu i compromès amb el marxisme-leninisme. Assumint en l'organització de base diverses responsabilitats, com a responsable d'organització, finances i premsa.

L'organització de Santa Coloma de Gramenet del PCPC vol expressar el seu més sincer condol als seus familiars, especialment a la seva parella, els seus dos fills i al seu germà, Manuel Mora.

PCPC Santa Coloma


Murió el 20 de noviembre de 2013 en Alcaudete, Jaén, con la edad de setenta y siete años. Después de cinco años de soportar la grave enfermedad del cáncer.

Felipe emigró a Suiza en los años sesenta y trabajó en una fábrica como pintor de vehículos. En 1966 ingresó en el clandestino PCE. En Cataluña militó en el PSUC. Hasta su ruptura con los eurocomunistas, momento en el que pasó al PCC y luego al PCPC. En Santa Coloma fue siempre un militante comunista activo y comprometido con el marxismo-leninismo. Asumiendo en la organización de base diversas responsabilidades, como responsable de organización, finanzas y prensa. 

La organización de Santa Coloma del PCPC quiere expresar su más sincero pésame a sus familiares, especialmente a su pareja, sus dos hijos y su hermano, Manuel Mora.

PCPC Santa Coloma

uyl_logo40a.png